Добре дошли! Tози сайт е независим и неговата цел е да публикува музикологични материали. Публикациите се селектират и редактират от експерти в областите, указани отляво във вертикалното меню. Сайтът е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Той бе основан през юни 2014 г. и се поддържа от София, България. Надяваме се този проект да допринесе за развитие на музикалната наука и култура. Приятно и полезно пребиваване в сайта! Пишете ни по всякакви интересуващи ви въпроси на info@musicology-bg.com

     Welcome – this is an independent site, and its objective is to publish musicology information. All materials featured here are edited by specialists in all profiles listed at the vertical menu on the left. This site is included in the National Reference List of modern Bulgarian peer-reviewed scientific publications. It was established in June 2014, and is being maintained from Sofia, Bulgaria. We hope we could contribute to musical art and science. Have a nice stay – and please contact us about everything on info@musicology-bg.com

ISSN: 2 534-9279