Sabin Levi - organist, composer, carillon player and teacher

Welcome to Sabin Levi's home page
Добре дошли в дигиталния замък на Сабин Леви
Concerts, lectures
Рецитали, лекции


Books, recordings, sheet music
Книги, записи, нотни издания


Curriculum vitae (.pdf)
Професионално резюме (на английски, пдф)


For students:
За студентите:

Conspect
Общ конспект по полифонияSabin Levi, DMA, FAGO (Doctor of Composition and Organ, University of Kansas), is a composer, organist, carillonneur and teacher. Professor of Music Theory and Organ at the National Music Academy in Sofia, Bulgaria.

Сабин Леви, DMA, FAGO (доктор по композиция и орган, Канзаски Университет, САЩ) е композитор, органист, карилонер и преподавател. Професор по музикална теория и орган в Националната Музикална Академия в София, България.